Partners

CEC är ett europeiskt nätverk som sammanför 19 nationella eller regionala organisationer som finns i 15 länder i Europeiska unionen, som omfattar cirka 1600 lokala föreningar eller strukturer (lokala myndigheter integration och sociala åtgärder, skolor och yrkesutbildningscentra, arbetsplatsförlagda utbildningsföretag, sociala kooperativ, företag för integration av den sociala ekonomin, bostadstjänster, mottagningscentra …) som är involverade i utbildning och social och yrkesmässig integration av 100 000 ungdomar och vuxna med låga kvalifikationer.

Speha Fresia har varit verksamt rikstäckande sedan 1983 inom områdena arbetsförmedling, yrkesutbildning, rådgivning och utveckling av transnationella nätverk. Under årens lopp har den utvecklat originella interventionsmodeller som syftar till att:

– Stärka individens medborgerliga rättigheter med avseende på deras behov av tillväxt, yrkesutveckling och social integration i arbetslivet.

– Främja lokal utveckling genom komplexa insatser som bygger på förbättring av ”systemkunskaper” som syftar till att stödja territoriell sammanhållning och konkurrenskraft.

– Aktivera former för deltagande och utbyte med grupper av operatörer, kunder, kunder och andra intressenter, till exempel för att skapa effektiva processer för samarbete och samplanering. – Stödja små och medelstora företag, särskilt kooperativa företag, i deras tillväxtvägar i samband med införandet av innovativa modeller för förvaltning av organisationsprocesser och mänskliga resurser.

Rulla till toppen