Εταίροι

Το CEC είναι ένα ευρωπαϊκό δίκτυο που συγκεντρώνει 19 εθνικούς ή περιφερειακούς οργανισμούς σε 15 χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στους οποίους συμμετέχουν περίπου 1600 τοπικές ενώσεις ή δομές (υπηρεσίες ένταξης και κοινωνικής δράσης των τοπικών αρχών, σχολεία και κέντρα επαγγελματικής κατάρτισης, επιχειρήσεις κατάρτισης με βάση την εργασία, κοινωνικοί συνεταιρισμοί, επιχειρήσεις ένταξης στην κοινωνική οικονομία, υπηρεσίες στέγασης, κέντρα υποδοχής…) που συμμετέχουν στην κατάρτιση και την κοινωνική και επαγγελματική ένταξη 100.000 νέων και ενηλίκων με λίγα προσόντα.

Η Speha Fresia δραστηριοποιείται σε εθνικό επίπεδο από το 1983 στους τομείς των υπηρεσιών απασχόλησης, της επαγγελματικής κατάρτισης, της παροχής συμβουλών και της ανάπτυξης διακρατικών δικτύων. Με την πάροδο των ετών έχει αναπτύξει πρωτότυπα μοντέλα παρέμβασης με στόχο:

– την ενίσχυση των δικαιωμάτων του ατόμου ως πολίτη σε σχέση με τις ανάγκες του για ανάπτυξη, επαγγελματική εξέλιξη και κοινωνική και εργασιακή ένταξη.

– την προώθηση της τοπικής ανάπτυξης μέσω σύνθετων παρεμβάσεων που βασίζονται στην ενίσχυση των «συστημικών δεξιοτήτων», με στόχο τη στήριξη της εδαφικής συνοχής και της ανταγωνιστικότητας.

– την ενεργοποίηση μορφών συμμετοχής και ανταλλαγής με κοινότητες φορέων πελατών και άλλων ενδιαφερομένων, ώστε να δημιουργηθούν αποτελεσματικές διαδικασίες συνεργασίας και συν-σχεδιασμού.
Τη συνύπαρξη με ΜΜΕ, και ιδίως με τις συνεταιριστικές επιχειρήσεις, στην αναπτυξιακή τους πορεία που συνδέεται με την εισαγωγή καινοτόμων μοντέλων στη διαχείριση των οργανωτικών διαδικασιών και των ανθρώπινων πόρων.

Η IDEC είναι μια εταιρεία που εξειδικεύεται στην συμβουλευτική επιχειρήσεων, σε υπηρεσίες εκπαίδευσης και εφαρμογές υψηλής τεχνολογίας. Είναι ενεργή στην ελληνική αλλά και στη διεθνή αγορά από το 1989. Οι υπηρεσίες μας περιλαμβάνουν εκπαίδευση, συμβουλευτική διοίκησης, διασφάλιση ποιότητας, αξιολόγηση και ανάπτυξη ψηφιακών λύσεων τόσο για τον ιδιωτικό όσο και για τον δημόσιο τομέα. Πελάτες της IDEC είναι εταιρείες – μικρομεσαίες και μεγαλύτερες – από μια μεγάλη ποικιλία τομέων, καθώς και ΜΚΟ, επιμελητήρια, πανεπιστήμια και σχολεία. Η IDEC συνεργάζεται με περισσότερα από 800 ινστιτούτα σε όλη την Ευρώπη και με περίπου 300 εμπειρογνώμονες σε συγκεκριμένους τομείς. Η ομάδα μας αποτελείται από 40 μόνιμους υπαλλήλους – κυρίως μηχανικούς, εκπαιδευτές ενηλίκων, οικονομολόγους και εμπειρογνώμονες διεθνών σχέσεων.

Στον τομέα της εκπαίδευσης, η IDEC μοιράζεται πολυετή εμπειρία στην κατάρτιση και την ηλεκτρονική μάθηση, καθώς αναπτύσσει και παραδίδει πολυάριθμα μαθήματα για ενήλικες εκπαιδευόμενους σε ευρωπαϊκό επίπεδο, προσελκύοντας περισσότερους από 500 εκπαιδευόμενους ετησίως. Μέσω του διπλού της ρόλου, τόσο ως εκπαιδευτικός πάροχος όσο και ως εταιρεία συμβούλων, η IDEC είναι σε θέση να ενσωματώσει τις βέλτιστες πρακτικές από τον επιχειρηματικό τομέα στον εκπαιδευτικό, προσαρμόζοντάς τες στο πνεύμα της ανοικτής, βιώσιμης και προσβάσιμης εκπαίδευσης για όλους.

Scroll to Top